Điều khoản và Điều kiện của Website Midman Việt Nam

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://midmanvietnam.com.

Chào mừng bạn đến với website trung gian Midman Việt Nam. Việc sử dụng Trang web này dưới mọi hình thức thể hiện sự chấp nhận và tuân thủ của bạn với tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng Trang web này.

1. Điều khoản chung

1.1. Website Midman Việt Nam là một nền tảng trung gian cho phép người dùng (sau đây gọi là “Người dùng”) liệt kê các dịch vụ và sản phẩm được bán trực tuyến và để người khác mua hàng.

1.2. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tham gia vào các giao dịch và sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

2. Tài khoản và đăng ký

2.1. Để truy cập đầy đủ các tính năng của Trang web, bạn cần đăng ký tài khoản. Bạn cam kết cung cấp thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật.

3. Nội dung đã tải lên

3.1. Bằng cách tải lên thông tin, hình ảnh, mô tả và nội dung khác liên quan đến dịch vụ và sản phẩm trên Trang web, bạn đảm bảo rằng mọi thông tin đều chính xác và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quy định pháp lý nào.

4. Giao dịch và vai trò trung gian

4.1. Website đóng vai trò là nền tảng trung gian, kết nối Người dùng để thuận tiện cho việc giao dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình giao dịch giữa các bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng sản phẩm, thanh toán và vận chuyển.

5. Xác nhận và thanh toán

5.1. Người mua cam kết xác nhận giao dịch và thực hiện thanh toán bằng các phương thức thanh toán được cung cấp trên Website. Trang web có thể thu phí hoặc hoa hồng từ các giao dịch, tùy thuộc vào các thỏa thuận cụ thể.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

6.1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên Trang web, bao gồm hình ảnh, logo và văn bản đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.

7. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

7.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

8. Chấm dứt hoặc đình chỉ

8.1. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bất kỳ Người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

9. Trách nhiệm pháp lý

9.1. Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc các giao dịch liên quan.

10. Liên hệ

10.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên Trang web.

Việc sử dụng Trang web yêu cầu phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu chúng trước khi tiếp tục sử dụng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các vi phạm pháp luật

Website Midman Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) cam kết cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Dưới đây là tuyên bố từ chối trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các vi phạm pháp luật:

1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào vi phạm luật pháp địa phương của quốc gia do người dùng thực hiện thông qua việc sử dụng Trang web. Người dùng đảm bảo rằng mọi hoạt động của họ trên Trang web đều tuân thủ đầy đủ các quy định và luật pháp hiện hành.

2. Thẩm quyền giải quyết vi phạm pháp luật

Chúng tôi có thẩm quyền và quyết định cuối cùng về việc xóa các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác vi phạm luật pháp hoặc các điều khoản và điều kiện của Trang web. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt ngay tài khoản của người dùng vi phạm mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi tạo ra một môi trường cho phép người dùng giao dịch an toàn và đáng tin cậy. Để duy trì tính toàn vẹn này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Báo cáo vi phạm

Nếu bạn phát hiện bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung nào vi phạm luật pháp hoặc chính sách của chúng tôi, vui lòng báo cáo kịp thời thông qua các kênh liên hệ được cung cấp trên Trang web.

Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì tính hợp pháp và an toàn của Trang web.

Phần kết luận

Website Midman Việt Nam cam kết cung cấp nền tảng trực tuyến tuân thủ các quy định của pháp luật và mang lại trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các vi phạm pháp luật như được nêu trong tài liệu này.